125Dziecko najwięcej miłości potrzebuje wtedy, gdy najmniej na nią zasługuje

Konferencja „Wychowanie ku wartościom”

W dniu 17 września 2011r., z inicjatywy Marii Gudro-Homickiej – członek Komisji Rewizyjnej Tow. „Przywrócić Dzieciństwo” Redaktor Naczelnej magazynu dla polonistów „Polski w praktyce” i Przewodniczącej Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów (SNaP) Koło „Pilawa” wspólnie z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie, pod patronatem Marka Chciałowskiego – Starosty Powiatu Garwolińskiego i Albiny Łubian – Burmistrza Miasta i Gminy w Pilawie, zorganizowało konferencję edukacyjną „Wychowanie ku wartościom”.

131

Konferencja wpisała się w dwie ważne, zarówno dla Polski jak i wychowania młodzieży, daty tj. 72 rocznica napaści ZSRR na Polskę oraz Tydzień Wychowania, ogłoszony w dniach 12-18 września 2011r. roku, w wyniku decyzji Konferencji Episkopatu Polski, przebiegający pod hasłem ,,Wszyscy zacznijmy wychowywać”.

W konferencji uczestniczyło 275 osób (według listy obecności), w tym licznie przybyli rodzice, nauczyciele, młodzież z miasta i gminy Pilawa, nauczyciele z terenu powiatu garwolińskiego i woj. Mazowieckiego, parlamentarzyści, radni, księża i inni goście. Przed rozpoczęciem konferencji minutą ciszy uczczono pamięć rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę.

116

Wykładowcami konferencji byli: ks.prof. dr hab. Andrzej Zwoliński i ks. dr Bolesław Karcz, obaj z Katedry Katolickiej Nauki Towarzystwa Społecznej Wydziału Nauk Społecznych krakowskiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, dr Maciej Szczodrowski z Katedry Wydziału Nauk Humanistycznych SGGW w Warszawie oraz Bogusław Homicki, założyciel i długoletni prezes (obecnie Prezes Honorowy) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy „Przywrócić Dzieciństwo”.

Pierwszy referat, Wygłoszony przez Bogusława Homickiego nosił tytuł „Pedagogika Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” podstawą pracy wychowawczej w placówkach jego imienia” i dotyczył metod i istoty pedagogiki Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” we współczesnym wychowaniu dzieci i młodzieży w ogniskach wychowawczych jego imienia w Polsce.

Kazimierz Lisiecki to jeden z najwybitniejszych polskich pedagogów i wychowawców dzieci i młodzieży, uznany przez mieszkańców Warszawy w Plebiscycie Telewizji WOT i Gazety Wyborczej V-tym warszawiakiem XX wieku. W referacie przedstawiono takie wartości jego myśli pedagogicznej jak poszanowanie własnej godności i poszanowanie godności drugiego człowieka, honor i odpowiedzialność za własne słowa i czyny, wyrabianie szacunku do pracy i wychowanie przez pracę, kształtowanie postaw patriotycznych i miłości do ojczyzny, w tym szacunek do regionu i kraju, uświadamianie dzieciom ich praw na równi z obowiązkami na rzecz domu i środowiska, w którym przebywają. Pedagogika Kazimierza Lisieckiego, która jako zwarty system wychowawczy została stworzona w połowie ubiegłego wieku dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, dzisiaj nadal jest skuteczna i stosowana w większości ognisk w niezmienionej formie. Jako system z powodzeniem może być stosowana również w szkołach, jak i w domach rodzinnych.

Wykład księdza prof. dr hab. Andrzeja Zwolińskiego z Krakowa został poświęcony uniwersalnym wartościom, które są niezbędne, aby uratować degenerujące się społeczeństwo. Ksiądz Profesor wykazywał, na podstawie badań statystycznych Instytutu Badania Szczęścia Narodów z Brukseli, który funkcjonuje od ponad 30 lat – czego oczekują dzieci od dorosłych. Okazuje się, że tylko 5% ankietowanych uważa, że do szczęścia potrzebne są pieniądze, natomiast aż 80% sądzi, że do szczęścia potrzebne są bliskie relacje z rodzicami i środowiskiem. W porywającym wystąpieniu ksiądz profesor nawoływał do okazywania uwagi i serca dzieciom, wskazywał, że miłości dziecka nie kupi się za żadne pieniądze, można tylko wykształcić pokolenie egoistów. Wykazał, że najbardziej przygnębiającym słowem jest słowo „za późno” i zakończył swoje wystąpienie przestrogą   przed zerwaniem więzi międzypokoleniowych. „Oby nie było za późno na naprawienie błędów wychowawczych, które dzisiaj popełniamy”.

Ksiądz dr Bolesław Karcz poświęcił swój wykład wychowaniu do odbioru mediów. Podkreślał zagrożenia, jakie wypływają z bezkrytycznego oglądania mediów, a szczególnie pozwalania dzieciom „dla świętego spokoju” na oglądanie telewizji bądź Internetu bez żadnej kontroli ze strony rodziców. Wykazywał, jaki mają wpływ media na zachowania ludzkie. Osoby młode, zwłaszcza dzieci, przyjmują wszystko, co widzą bezkrytycznie i bezkrytycznie naśladują to, co zobaczą w mediach. Z oburzeniem przypomniał sprawę ostatnio zatrudnionego ostatnio w TVP satanisty „Nergala”, który dał się poznać z demonstracji antychrześcijańskich, darcia Biblii i w inny sposób obrażania uczuć eligijnych. Zdaniem prelegenta, jeżeli publiczna telewizja zatrudnia takie osoby, oznacza to, że sama popiera antywartości. Ks. dr Karcz zaapelował do zebranych, aby podpisywali petycję do TVP, wyrażającą protest przeciwko zatrudnieniu „Nergala”, którą można znaleźć pod adresem: www.ksd.media.pl Kończąc swoje wystąpienie Ksiądz Profesor stwierdził, że nic i nikt nie zastąpi w wychowaniu dziecka rodziców i bezpośrednich relacji z żywym człowiekiem.

143

Wystąpienie p. Macieja Szczodrowskiego zostało poświęcone zagrożeniom wynikającym z używania przez młodzież tzw. dopalaczy i narkotyków. Dawał przykłady, jak zdawałoby się „niewinne” napoje – Redbul czy Tiger – dają początek uzależniania się młodzieży od sztucznych środków dopingujących. Ostatnia kampania na rzecz dopuszczenia zażywania marihuany jest skandalicznie nieodpowiedzialna i szkodliwa dla polskiego społeczeństwa. Nie wszystko, co przychodzi z Zachodu, jest dobre i nie wszystko musimy naśladować – stwierdził Szczodrowski. W dalszej części wystąpienia wyjaśnił, jak w praktyce rozpoznawać, czy dziecko zażywa środki dopingujące. Wykład ten szczególnie zainteresował licznie przybyłych na konferencję nauczycieli i rodziców.

Konferencja zakończyła się krótkim popisem muzycznym Kasi Zawadki z Publicznego Gimnazjum Jana Pawła II, które udzieliło gościny dla tej konferencji.