Pomóż w sponsorowaniu naszej działalności!

W naszej pracy udzielamy bezpośredniego wsparcia pokrzywdzonym
przez życie dzieciom, młodzieży i ich rodzinom poprzez przeróżne projekty.

Chciałbym złożyć datek

Kazimierz Lisiecki – Wpieraj nas
Przywrócić Dzieciństwo
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy
im. Kazimierza „Dziadka” Lisieckiego

Ul. Stara 4
00-231 Warszawa,
Tel/Fax (22) 635-08-32

„Przywrócić Dzieciństwo”
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 73376
00-231 Warszawa, ul. Stara 4,
Tel/Fax 635-08-32,
Email: info@dziadeklisiecki.org

Konto: PKO BP VIII O/W-wa, Nr 29 1020 1013 0000 0002 0132 8665

Towarzystwo z tradycjami od 1919 roku.
Czy widzisz dzieci i młodzież wałęsające się po ulicy?
Czy sądzisz, że warto im pomóc?
To właśnie czyni od lat nasze Towarzystwo
Wesprzyj nas 1-nym % Twojego podatku!!!

1% Twojego podatku i 80 lat naszego doświadczenia pozwolą nam trafić tam, gdzie bieda i wielodzietne rodziny.

Jak to zrobić?

Wystarczy, że np. Formularz PIT 37
(części „H” i „I” tego formularza) wypełnisz następująco:

H. Wniosek o przekazanie 1% podatku…

124. OPP „Przywrócić Dzieciństwo” T.P.Dz.Ul. 125 Nr KRS: ooooo73376

I. Informacje uzupełniające

127. wpisać nazwisko darczyńcy

128. wpisać kogo ma dotyczyć darowizna, np. Koło „Warszawa”, Koło „Świder”

129. Wyrażam zgodę (na ujawnienie darczyńcy) – zaznaczyć X

W podobny sposób można wypełnić następujące formularze PIT za 2008 r.:
PIT36 poz. 305-310, PIT28 poz. 129-134, PIT36L poz. 106-110, PIT38 poz. 58-63

W/w zeznania podatkowe (formularze) po ich wypełnieniu należy złożyć w swoich Urzędach Skarbowych w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku w okresie sprawozdawczym.