Prezesi Honorowi Towarzystwa:

– Maria Mościcka – 1933 – 23.11.1979 r.
– Maria Kaczyńska – marzec 2005 – 10.04.2010 r.
– Bogusław Homicki – od 26 marca 2011 r.

2-350

Nowy prezes honorowy

From: Boguslaw Homicki <bhomicki@yahoo.com> To: www dziadeklisiecki <info@dziadellisiecki.org, dziadeklisiecki@poczta.onet.pl,(oraz 80 adresów członków t-twa wg listy)> Sent: Mon, March 28, 2011 8:18:58 PM Subject: Prezes Honorowy Koleżanki i Koledzy, jak wiecie, w ostatnią sobotę odbyło się doroczne Walne Zebranie naszego Towarzystwa. Ze względów osobistych zrezygnowałem z funkcji prezesa i członka Zarządu, o czym sygnalizowałem przed WZ […]

0 komentarzy