Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
Ul. Stara 4, 00-231 Warszawa
Email: dziadeklisiecki@poczta.onet.pl
www.dziadeklisiecki.pl
Tel: 609 429 807

Bogusław Homicki
Prezes Honorowy Towarzystwa „Przywrócić Dzieciństwo”
Email: bhomicki@yahoo.com
Tel. (48) 609 429 255