Nowy prezes honorowy

2-350

From: Boguslaw Homicki <bhomicki@yahoo.com> To: www dziadeklisiecki <info@dziadellisiecki.org, dziadeklisiecki@poczta.onet.pl,(oraz 80 adresów członków t-twa wg listy)> Sent: Mon, March 28, 2011 8:18:58 PM Subject: Prezes Honorowy Koleżanki i Koledzy, jak wiecie, w ostatnią sobotę odbyło się doroczne Walne Zebranie naszego Towarzystwa. Ze względów osobistych zrezygnowałem z funkcji prezesa i członka Zarządu, o czym sygnalizowałem przed WZ […]