Po Walnym Zebraniu 2019

30 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, między innymi wybraliśmy nowy (w większości stary) 7- osobowy Zarząd Towarzystwa „PD” na następną, 4-letnią kadencję. Na początku zebrania uczciliśmy pamięć niedawno zmarłego, naszego nieodżałowanego Kolegi,  Stanisława Wroniaka, długoletniego skarbnika naszej organizacji. Jest to wielka strata, bo Staszek był silnym filarem naszego Towarzystwa. Jednak życie musi toczyć się dalej.

Poniżej przedstawiam mój komentarz podsumowujący minioną kadencję. W podobnym duchu wypowiedziałem się również podczas tego zebrania. Przede wszystkim należy podkreślić ogrom pracy, jaki był udziałem członków Zarządu, w tym przede wszystkim Staszka Wroniaka oraz Kasi Gronostajskiej i Joanny Judzińskiej. Najważniejszą częścią zadań, jakie prowadzi Zarząd T-twa jest prowadzenie placówek (ognisk i klubów).  Obecnie to zadanie utrzymują na swoich barkach obie w/w koleżanki. Nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, ile czasu, wiedzy, zaangażowania i pracy wymaga prowadzenie sześciu placówek Towarzystwa. Samo tylko pisanie wniosków o dotacje, a następnie ich rozliczanie to niekończąca się, mozolna orka, bo słowo „praca” to jest za mało, aby określić to, co robią te nasze dwie koleżanki. Wielka chwała im za to i dzięki a także nasz szacunek, który im za to wyrażam, także w imieniu pozostałych członków Towarzystwa. Drugą sprawą, którą prowadzi z kolei Kol. Antoni Świątkowski, jest integracja naszego środowiska wychowanków ognisk „Dziadka” Lisieckiego. Nasze, średnio co dwumiesięczne, spotkania cieszą się dużą frekwencją i za to również należy się nasze uznanie tym razem dla Kol. Świątkowskiego.
Jednakże, co przypomniałem podczas Zebrania, zadań, o których mówi Statut, w odniesieniu do Zarządu T-twa jest dużo więcej. Oto te zadania:
—–
Zadania Zarządu Krajowego

a/ Promocja pedagogiki K.Lisieckiego w Polsce,
b/  Prowadzenie placówek T-twa,
c/  kontrola realizacji i rozliczania, pozyskanych via T-two –  dotacji,
d/ organizowanie imprez okolicznościowych i jubileuszowych,
e/  Ścisła współpraca, w tym udzielanie wsparcia merytorycznego, z dyrekcją ZOW,
f/ dążenie do  uzyskania od władz  m.st. Warszawy stałej siedziby dla T-twa „PD”,
g/ współpraca z kołami terenowymi,
h/ wspomaganie i wspieranie placówek noszących imię K.Lisieckiego na Wybrzeżu,
i/ promocja T-twa w Kraju i za granicą,
j/ inicjowanie akcji, których zakres wykracza ponad  zadania poszczególnych kół terenowych,
Powyższe zadania powinny być równomiernie podzielone pomiędzy członków Zarządu i ustanowione osoby pilotujące te zadania i odpowiedzialne za efekt.
—-

W jakim zakresie te inne, tzn. oprócz prowadzenia placówek i integracji Mamutów, zadania są wykonywane, będzie zależało od członków Towarzystwa i to niekoniecznie będącymi członkami Zarządu. Bo nie można mieć pretensji akurat do Kasi, Joanny i Antosia i oczekiwać od nich czegoś więcej ponad to, co już robią. Nie mam wiedzy na temat pracy innych członków Zarządu, więc w tej kwestii się nie wypowiadam.

Natomiast, wracając do przedstawianych wyżej „Zadań Zarządu Krajowego” należy stwierdzić, że Zarząd potrzebuje silnego a nawet bardzo silnego wsparcia ze strony każdej innej osoby spoza Zarządu. Chciałbym tym tekstem zaapelować do wszystkich członków naszego Towarzystwa o  inicjowanie a przynajmniej o włączanie się do organizowania innych działań w/w wymienionych w Statucie T-twa jako Zadania Zarządu.
Apelując do innych osób, powinienem powiedzieć, co ja sam, jako członek organizacji, robię w tym kierunku. Proszę przyjąć poniższą moją relację za okres  kadencji Zarządu 2015-2019.

Ad. a/ Promocja pedagogiki K.Lisieckiego:
– w dniu 15 grudnia 2016. uczestniczyłem w, organizowanej przez Pałac Prezydencki, IV Debacie z okazji Stulecia odzyskania Niepodległości RP. Tematem tej Debaty było przedstawienie polskiej awangardy przedstawicieli sztuki i literatury. Dokonałem wpisu do Księgi Pamiątkowej a następnie nawiązałem rozmowę z prof. Andrzejem Waśko – doradcą Prezydenta RP. Podczas rozmowy wyraziłem nadzieję, że w jednej   z kolejnych debat zostanie podjęty temat patriotycznego wychowania młodzieży w okresie 20-lecia międzywojennego i latach powojennych i rolę Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w tym temacie. Prof. Waśko wyraził zainteresowanie i przyznał, że temat jest ciekawy i obiecał doprowadzenie do takiej debaty w roku przyszłym. Przekazałem też dla Pana Prezydenta książkę „Opowieść o Naczelnym Dziecku Ulicy i jego ferajnie”
– 2 marca 2018 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się IV Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej: Kierunki rozwoju myśli i praktyki pedagogicznej w Polsce lat 1939-2017: ku obszarom społecznym. Wygłosiłem na tym Seminarium referat:  Pedagogika opiekuńczo-społeczna w Polsce na przykładzie ognisk Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Była to już druga moja prelekcja na tym Uniwersytecie (pierwsza w 2011 r.)
– 25 kwietnia 2018 r. –Wydział nauk Społecznych SGGW w Warszawie, Konferencja „Sens dojrzewania i młodości w strategii kształcenia i wychowania młodzieży” j.w.,
– 16 maja 2018r. – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, spotkanie ze studentami, krótka prelekcja i dyskusja, w spotkaniu uczestniczył także Kol. Tadeusz Kowalczyk.
– do promowania pedagogiki Lisieckiego w Polsce można też zaliczyć moją, wydaną na jesieni 2018 r. książkę „Ogniskowcy „Dziadka” Lisieckiego”, która szczególnie powinna być przydatna dla wychowawców zatrudnionych w placówkach noszących imię K. Lisieckiego, bo zawarte jest tam między innymi wiele gotowych pogadanek z młodzieżą. Książka została rozesłana do wszystkich główniejszych bibliotek pedagogicznych, w tym uniwersyteckich w Polsce, co w sposób znaczący popularyzuje pedagogikę Lisieckiego w Polsce. Do wydania tej książki drukiem walnie przyczyniły się następujące osoby: Halina Borowik-Jasińska, Bronisław Wesołowski, Edward Jokiel, Jan Rek, Tadeusz Krzosek, Antoni Świątkowski, Jerzy Kwiecień, Andrzej Jędrzejczak i Maria Gudro-Homicka. Gorące podziękowania należą się tym osobom od całego naszego Towarzystwa.

Ad. e/ Współpraca z ogniskami i Dyrekcją ZOW
Temat ten wymaga szczególnego zaangażowania ze strony wychowanków „Dziadka” Lisieckiego (Mamutów) i występowania z takimi inicjatywami do poszczególnych placówek ZOW i także n/T-twa. Odnosi się wrażenie, że same placówki nie dostrzegły jeszcze nieocenionej wartości, tkwiącej w organizowaniu spotkań ogniskowej młodzieży z żywą historią ognisk – żyjącymi jeszcze wychowankami Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, zwanymi dzisiaj Mamutami.
We wrześniu 2018 roku odbyłem rajd, odwiedzając pięć ognisk noszących imię KLD na Wybrzeżu, tj. w Tczewie, Gdyni, Gdańsku (dwie placówki) i w Rumii. Wszędzie oprócz spotkania z kierownictwem placówek, wychowawcami i młodzieżą pozostawiłem po trzy egzemplarze książki „Ogniskowcy „Dziadka” Lisieckiego”.
W ostatnim okresie doprowadziliśmy do spotkań z ogniskowcami w:
1. Ognisku ZOW Okęcie, dwukrotnie,  przy czym za drugim razem został przekazany ognisku sprzęt do ćwiczeń siłowych „Atlas” od wdowy po Marku Jasińskim – Haliny Borowik-Jasińskiej,
2. w ognisku ZOW Bielany,
3. Ognisko ZOW Muranów
4. Ognisko Świder (powiat otwocki, poza strukturami ZOW)
5. Ognisko Tow. PD przy ul. Or-Ota na Żoliborzu
6.Ognisko ZOW Mokotów,
7. Ognisko Tow. PD – na Grochowie, przy ul. Budrysów.
Planowane są dalsze wizyty.
Do tych spotkań z młodzieżą włączają się niekiedy koledzy-wychowankowie ognisk, dotychczas byli to kol. kol. Tadeusz Krzosek, Stanisław Wroniak, Włodzimierz Homicki, Kazimierz Zdanowicz, Jerzy Kwiecień, Władysław Bienias, Andrzej Sochacki, Bogusław Cieciórkowski, Zbigniew Wiliński i Leszek Zatorski.

W zadaniach Zarządu są inne tematy (vide j.w.), które są jeszcze nie „zagospodarowane” i do tych zadań oczekujemy kolejnych osób, które podejmą się tych wyzwań. W tym celu w skład nowego Zarządu zostali zaproponowani Kol. Piotr Chojnacki, który  wcześniej przez kilka kadencji pełnił funkcję radnego w dzielnicy Praga Płn. i w ramach prac Zarządu podjąłby się starań o pozyskanie stałej siedziby dla Towarzystwa „PD”, drugą osobą zaproponowaną jest. Kol. Lidia Sepełowska, która wcześniej wykazała się zdolnościami organizacyjnymi i mogłaby podobne imprezy organizować na potrzeby działań T-twa. Dla porządku wymienię pozostałych, nowych członków Zarządu, tj. Joanna Judzińska – prezes, Antoni Świątkowski – wiceprezes, Katarzyna Gronostajska – skarbnik, oraz Tadeusz Mączyński i Wacław Skudniewski – członkowie Zarządu. Kol. Gronostajska ogłosiła też, że do składu Zarządu potrzebna jest osoba, która podjęła by się funkcji Sekretarza. Zarząd czeka na osobę, która podjęła by się tego wyzwania.

Składam gratulacje nowym członkom Zarządu i życzę sukcesów w tej społecznej działalności. Ze swojej strony obiecuję nie ustawać w tym, co wyżej przedstawiłem i zachęcam inne Koleżanki i Kolegów do włączania się do wszystkich akcji inicjowanych przez Zarząd a również uczestniczenia w spotkaniach z młodzieżą ogniskową, jeżeli będzie taka inicjatywa.

Na zakończenie dodam jeszcze jedną uwagę:

w naszym środowisku, podobnie jak to się dzieje w całej Polsce, różne osoby mają różne sympatie, antypatie i animozje, różne poglądy na tę samą rzeczywistość i różne wizje przyszłości naszej organizacji. Proszę, gorąco apeluję – wchodząc na spotkanie koleżeńskie czy organizacyjne dotyczące naszej organizacji – wszystko, co nie ma związku z naszą organizacją, a więc m.in. stosunek do wiary i przekonań politycznych pozostawmy w szatni. Niech nas łączy jeden wspólny cel – POMYŚLNOŚĆ i SUKCES NASZEJ ORGANIZACJI.  Drugim takim moim marzeniem byłoby aby łączyło nas życzenie pomyślności dla naszego państwa i narodu ale chyba już wchodzę na ścieżkę, o której mamy nie rozmawiać:)

Bogusław Homicki