Promocja pedagogiki Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

100_6369W poprzednim artykule sygnalizowałem mój udział w Seminarium, które odbędzie się na UJ w Krakpwie 2 marca. Oto szczegóły tego Seminarium

Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej
Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego
w dniu 2 marca 2018 r.
zaprasza na
IV Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej
inaugurujące obchody jubileuszowe
50-lecia istnienie Instytutu Pedagogiki UJ
Kierunki rozwoju myśli i praktyki pedagogicznej w Polsce lat 1939-2017
Miejsce obrad: Sala witrażowa, Instytut Pedagogiki UJ
Kraków, ul. Batorego 12
Uniwersytet Jagielloński – Kraków 2018
Patronat honorowy
Stały Komitet Naukowy Seminariów PMP
Prof. dr hab. Jarosław Górniak – Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ
Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz, UJ – Przewodnicząca Seminarium
Ks. prof. zw. dr hab. Marian Nowak, KUL JP II
Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht, UŚ
Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka, UJ
Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ
Dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP
Prof. zw. dr hab. Jan Skoczyński, UJ
Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
Dr hab. Krzysztof Śleziński, prof. UŚ
Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – Dr h. c. multi., Przewodniczący KNP PAN,
Prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss, APS
PROGRAM IV SEMINARIUM POLSKIEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ
9.30 – 9.50 – Otwarcie Seminarium
Powitanie – prof. dr hab. Janina Kostkiewicz, Przewodnicząca Seminarium
Słowo na otwarcie – prof. dr. hab. Jarosław Górniak, Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ
dr hab. Anna Gaweł, Dyrektor Instytutu Pedagogiki UJ
Sesja I. Stan rozwoju polskiej myśli pedagogicznej i problemy perspektyw badawczych
Przewodniczą
Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, Prof. zw. dr. hab. Katarzyna Olbrycht
09.50 – 10.10 Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, UŁ APS – Przywrócić pamięć
harcerskiej myśli pedagogicznej
10. 10 – 10.30 Prof. zw. dr. hab. Katarzyna Olbrycht, UŚ – Pedagogia Ojca Jana Wojciecha
Góry OP (1948-2016)
10.30 – 10.50 Ks. prof. zw. dr hab. Marian Nowak, KUL JP II – Pedagogika i pedagodzy z marginesu wobec głównego nurtu pedagogiki socjalistycznej
10.50 – 11.10 Dr hab. Marek Rembierz, UŚ – Spór o koncepcję społeczeństwa i model życia społecznego jako kontekst i wyzwanie dla polskiej myśli pedagogicznej (od poszukiwania i promowania teorii do rozpoznawania i kształtowania praktyk
społecznych)
11.10 – 11.30 Dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP – Teoretyczna refleksja nad historią wychowania i myśli pedagogicznej w latach 1945-1948
11.30 – 11.50. Dyskusja – głos wprowadzający prof. dr hab. Janina Kostkiewicz
11.50 – 12.10 Przerwa kawowa
Sesja II. Autorskie koncepcje polskiej myśli pedagogicznej – propozycje dla
współczesnej pedagogiki
Przewodniczą
Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka, Ks. prof. zw. dr hab. Marian Nowak
12.00 – 12.10 Dr hab. Sławomir Banaszak, prof. UAM – Floriana Znanieckiego koncepcja ludzi dobrze wychowanych
12.10 – 12.20 Dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP – Myśl społeczno–pedagogiczna Tadeusza Łopuszańskiego
12.20 – 12.30 Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL – Przełomy w biografii Stefana
Kunowskiego (1909-1977) jako wynik funkcjonowania systemu totalitarnego
12.30 – 12.40 Mgr Bogusław Homicki, Prezes Honorowy Tow.Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego „Dziadka” – Pedagogika opiekuńcza w Polsce na przykładzie ognisk Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
12. 40 – 12.50 Dr hab. Mariusz Sztuka, UJ – Ideał demokracji ludowej a tradycja i spuścizna społecznie wrażliwej pedagogiki dwudziestolecia międzywojennego
12.50 – 13. 00 Dr hab. Leszek Korporowicz, UJ – Humanistyczna pedagogika społeczna kultury narodowej. Perspektywa Teorii Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego
13.00 – 13.10 Ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, UKSW – „Kształcenie ogólne” między utopią a antyutopią. Dzieje kategorii w powojennym polskim dyskursie pedagogicznym 13.10 – 13.20 Dr hab. Bogusław Bieszczad, UJ – Język współczesnej pedagogiki. Dylematy zmiany statusu
13.20 – 13.30 Dyskusja

A oto relacja z tego Seminarium:

Seminarium na Uniwersytecie Jagiellońskim  i „Dziadek” Lisiecki

W piątek 2 marca 2018 r. uczestniczyłem w Seminarium zorganizowanym przez Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego n.t. „Kierunki rozwoju myśli i praktyki pedagogicznej w Polsce lat 1939-2017”.

W Seminarium uczestniczyło 45 osób, które reprezentowały wydziały pedagogiki następujących Uczelni: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, UKSW Warszawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa Poznań, Katolicki Uniwersytet Lubelski, UMK w Toruniu, Uniwersytet Łódzki, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Łodzi, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (AJD), Państw. Wyższa Szkoła Informatyki i P-biorczości (PWSiP) Łomża.

W II, głównej sesji, Seminarium miałem zaszczyt wygłosić prelekcję na temat pedagogiki Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, oddając w ten sposób należny szacunek i hołd myśli pedagogicznej naszego Patrona. Późniejsza dyskusja uświadomiła mi, jak wiele należy jeszcze wykonać pracy, aby nazwisko Kazimierza Lisieckiego na trwałe znalazło swoje miejsce wśród czołowych teoretyków i praktyków myśli pedagogicznej w Polsce.  Jednak miłym zaskoczeniem było wysłuchanie prelegenta występującego tuż po mnie – dra hab. Mariusza Sztuki z UJ, który mówiąc o pedagogice dwudziestolecia międzywojennego i Wolnej Wszechnicy Polskiej, trzykrotnie wymienił nazwisko K. Lisieckiego w tym kontekście. Być może ta jego wiedza o Lisieckim to owoc mojej poprzedniej prelekcji na UJ w roku 2011.

Po prelekcji rozdałem dwadzieścia ulotek o K.L.D. i dwie książki. Kuluarowe dyskusje utwierdziły mnie w przekonaniu o odkrywczym i dużym zainteresowaniu postacią K. Lisieckiego wśród obecnych na Seminarium studentów i naukowców.

Dalszy wniosek z tego Seminarium to sugestia do osób zajmujących się promocją pedagogiki Lisieckiego, aby zainteresowały dorobkiem K. Lisieckiego Prof. Ryszarda Skrzyniarza z KUL, który jest m.in. Redaktorem Naczelnym periodyku „Biografistyka pedagogiczna”. Nazwisko naszego Patrona niewątpliwie powinno znaleźć się w tym magazynie.

Bogusław Homicki