Ważne jubileusze w roku 2018

100_6293-1

 1. Jubileuszowy rok 2018

  W roku 2018 będziemy obchodzili kilka ważnych i równych rocznic związanych z naszą Rodziną Ogniskową a mianowicie: 90-lecie powstania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy i 25-lecie istnienia naszego reaktywowanego T.P.Dz.Ul. „Przywrócić Dzieciństwo”. Ogniska ZOW będą też zapewne świętować 85-rocznicę istnienia Ogniska „Praga”. Zbliża się też  jeszcze jedna, bardzo okrągła rocznica, mianowicie we wrześniu 2019 roku minie 100 lat od nazwania pierwszej placówki, w której był kierownikiem Kazimierz Lisiecki – Klubu Gazeciarzy przy ulicy Miodowej 6 – ogniskiem.

  Jako Prezes Honorowy ale też wychowanek „Dziadka” Lisieckiego staram się mieć  swój udział w godnym uczczeniu tych jubileuszy.  I tak:

  1. w dniu 15 grudnia br. uczestniczyłem w, organizowanej przez Pałac Prezydencki, IV Debacie z okazji Stulecia odzyskania Niepodległości RP. Tematem tej Debaty było przedstawienie polskiej awangardy przedstawicieli sztuki i literatury.
  2. Dokonałem wpisu do Księgi Pamiątkowej (vide fotokopia), a następnie
  3. nawiązałem rozmowę z prof Andrzejem Waśko – doradcą Prezydenta RP. Podczas rozmowy wyraziłem nadzieję, że w jednej z kolejnych debat zostanie podjęty temat patriotycznego wychowania młodzieży w okresie 20-lecia międzywojennego i latach powojennych i rolę Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w tym temacie. Prof. Waśko wyraził zainteresowanie i przyznał, że temat jest ciekawy i obiecał doprowadzenie do takiej debaty w roku przyszłym.
  4. 2 marca 2018 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie odbyło się IV Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej: Kierunki rozwoju myśli i praktyki pedagogicznej w Polsce lat 1939-2017: ku obszarom społecznym.Zgłosiłem mój udział i wygłoszenie referatu:  Pedagogika opiekuńczo-społeczna w Polsce na przykładzie ognisk Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”   (vide relacja niżej)
  5. Zostałem zaproszony do udziału, poproszony o wygłoszenie referatu oraz objęcie Honorowym Patronatem – Konferencji „Sens dojrzewania i młodości w strategii kształcenia i wychowania młodzieży” która odbędzie się 25 kwietnia br. w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie k/W-wy. Nie muszę pisać, że tematem mojego referatu będzie przybliżenie postaci K.Lisieckiego i jego pedagogiki.

  Uświetnienie tych jubileuszy wymaga dużego zaangażowania organizacyjnego, finansowego, przygotowania harmonogramu działań, uzyskania niezbędnych pozwoleń, kontaktu z lokalnymi władzami, ogłoszenia konkursów, wybrania projektu oraz wykonawcy jednego z pomysłów, tj.  projektu pomnika Dziadka Lisieckiego, późniejszą realizację budowy, itp.

  Rozmowy w ramach Zarządu i konsultacje z członkami prowadzone były od października  2017 roku Zebrałem pomysły od naszych kolegów i poinformowałem o nich mailowo Zarząd, z wymienieniem nazwisk pomysłodawców. Na początku listopada 2017, odbyło się jedno z zebrań Zarządu poświęcone temu tematowi.

  Planowane na koniec marca Walne Zebranie byłoby doskonałą okazją do ogłoszenia wszystkich pomysłów na uświetnienie jubileuszy i ich autorów. Aby jednak pomysły mogły zostać zrealizowane w roku 2018, niezbędne było podjęcie  działań  j u ż. Cztery miesiące czekania na WZ to byłaby duża strata czasu. Dlatego, wspólnie z Zarządem Towarzystwa, złożyliśmy jeszcze w listopadzie ubiegłego roku wnioski do Dzielnicy Praga Północ o budowę pomnika w Parku Praskim i o ułożenie gwiazdy „Dziadka” Lisieckiego w „Alei Praskich Sław”. Intencją moją było, aby podczas marcowej imprezy, móc poinformować również o możliwościach realizacji projektów i zaawansowaniu prac. Do spotkania z przedstawicielkami Urzędu doszło dopiero w styczniu br., a i tak to spotkanie miało charakter jedynie informacyjny, służyło ustaleniu właściwości kompetencyjnych i toku dalszego postępowania.

  Cieszę się, że jednym zgłoszonych i przyjętych pomysłów jest budowa popiersia/ pomnika postaci „Dziadka”, gdyż mówimy już o tym od obchodów 100-lecia urodzin Kazimierza Lisieckiego, to jest niemal od dwudziestu lat. Jeszcze w r. 1999 Kol. B. Wesołowski proponował ustawienie popiersia „Dziadka” w Pruszkowie, na terenie przyszłego ogniska. Ja widziałem samo Ognisko jako żywy pomnik „Dziadka”. Potem były kolejne pomysły (lecz żaden niestety nie zrealizowany), m.in. mój pomysł – postać „Dziadka” odlana z brązu na ławeczce w Parku Praskim. Ostatnią osobą, która przypomniała zamysł wybudowania „Dziadkowi” pomnika jest kol. Jan Krzysztof Wiślicki. Może tym razem sprawa zostanie realnie rozpoczęta i doprowadzona do końca.

  Inne pomysły to:
  – umieszczenie nazwiska „Dziadka” w Alei Praskich Sław (kol. Bogusław Osiński),
  – Kol. Edward Jokiel zaproponował wystąpienie do władz Warszawy o nadanie imienia Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” jednej z warszawskich ulic,
  -Ja zgłosiłem propozycję zorganizowania konferencji jubileuszowej dla wychowawców zatrudnionych obecnie we wszystkich placówkach noszących imię Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.

  Na spotkaniu Zarządu w dniu 6 lutego br. Zarząd przejął pieczę nad tymi inicjatywami.
  Ja pozostaję z nadzieją na nasze wspólne i gremialne uczestnictwo w tych obchodach.

  Bogusław Homicki