Imieniny naszego patrona – Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.

1Co roku, w pierwszą niedzielę marca, obchodzimy imieniny założyciela naszego Towarzystwa – Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Dzień ten stał się naszym świętem ogniskowym i mimo, że Kazimierz Lisiecki nie żyje już 34 lata, obchodzimy jego imieniny tak, jakby był ciągle z nami.  Dla nas jest to jeszcze jedna z wielu tradycji naszego ogniskowego życia.

Wychowankowie „Dziadka” Lisieckiego i ognisk T. P.Dz.Ul., a następnie także  P.Z.O.W,  (obecnie Z.O.W.) „od zawsze” przybywali licznie w pierwszą niedzielę marca na imieniny „Dziadka” – Kazimierza Lisieckiego.   W latach 50-tych i 60-tych ub. wieku Imieniny Dziadka zwykle odbywały się w Świdrze a od roku 1964 – w ognisku „Starówka”. Imieninowe spotkania wychowanków ognisk skutkowały poznawaniem się ogniskowców z różnych roczników i z różnych ognisk a także zacieśnianiem koleżeńskich więzi również poza spotkaniami w ogniskach.

W niedzielę 7 marca tradycyjnie odbyło się kolejne spotkanie wychowanków Ognisk „Dziadka” Lisieckiego – Imieniny Dziadka. Spotkanie zostało zorganizowane przez Koło „Warszawa” T-twa „Przywrócić Dzieciństwo” w Ognisku „Starówka” w Warszawie.

Przed spotkaniem uczestniczyliśmy we Mszy Świetej w Kościele Sióstr Sakramentek przy Rynku N.Miasta w Warszawie. Na początku mszy odśpiewaliśmy piękną i wzniosłą pieśń „Grzeszni, senni”. Pieśn ta była śpiewana przez ogniskowców w czasie Powstania Warszawskiego a następnie w ogniskach podczas najważniejszych uroczystości i rocznic.