Szanowni Państwo

Witam seDSC_7553rdecznie na stronie Prezesa Honorowego Towarzystwa „Przywrócić Dzieciństwo”.

O tym jak doszło do tego, że zostałem prezesem honorowym po takich znamienitych postaciach jak Panie Prezydentowe – Maria Mościcka i Maria Kaczyńska znajdziecie Państwo wyjaśnienie  w kilku tekstach umieszczonych na tych stronach w innym miejscu.

A teraz o samej stronie dziadeklisiecki.org   Jeżeli zechcą Państwo wgłębić się w zawarte tu treści, okaże się, że jest tu bardzo dużo informacji i artykułów, do których być może bez tego komentarza Państwo by nie dotarli. Dlatego dla ułatwienia Szanownym Gościom dotarcia do interesujących Ich treści przedstawiam poniżej spis zawartości strony dziadeklisiecki.org podobnie, jak czynią to autorzy książek dla wstępnego zorientowania czytelnika, o czym będzie książka. Informuję też, że każdy tytuł, zarówno zakładki jak i podzakładek zawiera jakieś treści, dlatego nie ograniczajmy się tylko do tego, co jest umieszczone pod tytułem zakładki. Zwracam też uwagę na bezpośrednie połączenie ze stroną www.dziadeklisiecki.pl (vide:  strona główna/ważne linki) Jest  to strona ZARZĄDU Towarzystwa „PD”, która w ten sposób została połączona w jedną  stronę internetową naszej organizacji.

Z uwagi na obowiązujące prawo dot. stosowania przepisów RODO na dole tej strony zostało umieszczone stosowne oświadczenie/*

Życzę przyjemnej lektury tych stroniczek i chętnie przyjmę także od Państwa uwagi i propozycje, dzięki którym strona ta będzie wspólnym dziełem Autora i Gości ją odwiedzających. Uwagi proszę przesyłać na adres: bhomicki@yahoo.com
Bogusław Homicki – autor i moderator strony dziadeklisiecki.org

A oto Spis zakładek i treści w nich zawartych:
1. STRONA GŁÓWNA (Spis treści i info o nowej stronie Zarządu Tow. „PD”)
– PREZES HONOROWY (artykuły: Nowy Prezes Honorowy i Życiorys Społecznika)
– – Prezes (Spłacanie długu)
– – Przesłania (wzorowane na „dziadkowych kazaniach” rozmowy z młodzieżą ogniskową – 4 wpisy)
– SPONSORZY I PRZYJACIELE
– DOKUMENTY (10 pozycji w tym książka „Opowieść o Naczelnym Dziecku Ulicy i Jego Ferajnie”)
– WAŻNE LINKI (odnośniki do innych stron mówiących o Kazimierzu Lisieckim i podobnych działaniach
2. O NAS (lista znanych Autorowi strony przykładów karier, które stały się udziałem wychowanków ognisk „Dziadka” Lisieckiego – tutaj czekam na dalsze życiorysy warte przedstawienia)
– HISTORIA OGNISK (w tym też biogram Kazimierza Lisieckiego)
– DOKONANIA (przedstawione jest tu działanie Koła Wychowanków a następnie Towarzystwa „Przywrócić Dzieciństwo” w okresie od grudnia 1976 do 2011 roku)
– WSPOMNIENIA (wspomnienia wychowanków ognisk o swoich wychowawcach z okresu pobytu w ogniskach, wspomnienie o zmarłym 20.X.2017 r. naszym koledze śp. Marku Jasińskim „Zorro” oraz kilka innych, związanym z życiem ogniskowym, anegdotek
– Z ŻYCIA WYCHOWANKÓW (w tej zakładce umieszczane są przemyślenia i ciekawe opowieści z życia dorosłych już wychowanków ognisk – 6 pozycji)
– WYCHOWANKOWIE O DZIADKU (tytuł mówi sam za siebie – 3 pozycje)
3. WYDARZENIA (na stronach 1 i 2 zawiera ponad 25 wydarzeń i artykułów, które pojawiły się na tej stronie od początku jej istnienia)

_______________________________________________________________

Informuję, że na początku roku 2016 pojawiła się nowa strona naszej organizacji: www.dziadeklisiecki.pl Strona ta głównie informuje o inicjatywach i działaniach Zarządu Towarzystwa „Przywrócić Dzieciństwo” oraz wydarzeniach w placówkach (ogniskach i klubach) prowadzonych przez nasze Towarzystwo.

Serdecznie i gorąco witam moich kolegów prowadzących nową stronę i życzę bogatych treści i informacji o licznych wydarzeniach i aktywnościach naszego środowiska umieszczanych na tej stronie.

Ponieważ po powstaniu nowej strony byłyby dwie, niejako konkurencyjne, strony Towarzystwa „Przywrócić Dzieciństwo”, a szkoda byłoby tracić którąkolwiek z nich – uznałem, że istniejąca od dwunastu lat strona: www.dziadeklisiecki.org, zostanie wykorzystana przeze mnie jako strona Prezesa Honorowego, który to tytuł piastuję od marca 2011 roku. Będę na tej stronie publikował m.in. ciekawe historie i historyjki o naszych kolegach, wychowankach „Dziadka” Lisieckiego oraz o wychowankach ognisk młodszych generacji. Będę także poruszał problemy ogólnospołeczne a także historyczne mające związek z nami, jako członkami organizacji pożytku publicznego i jako obywatelami.

Podczas zebrania Zarządu Towarzystwa „PD” w dniu 11 maja 2017 r. uzgodniono, że obydwie strony zostaną ze sobą połączone w jedną całość wzajemnie się uzupełniając.

Jestem pewien, że te połączone strony będą wzbogacały wiedzę o ogniskach „Dziadka” Lisieckiego, o wybitnym Pedagogu XX wieku i Jego metodach wychowawczych. Będą informowały o wydarzeniach z prowadzonych przez Zarząd T-twa Klubów i Ognisk, o aktualnych problemach, sprawach, sukcesach i (oby nie) niepowodzeniach naszego Towarzystwa. Będą też, a może nawet przede wszystkim, bo jest to jednym z głównych zadań i celów naszej organizacji, – rozpowszechniały tę wiedzę wśród środowisk pedagogicznych i nauczycielskich w Polsce.

Z poważaniem
Bogusław Homicki
Prezes Honorowy
„Przywrócić Dzieciństwo”
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

/* INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem strony www.dziadeklisiecki.org jak również przetwarzanych na tej stronie danych osobowych jest Prezes Honorowy „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” KRS 0000073376 – Bogusław Homicki.
Dane osobowe będą przetwarzane w zgodności z  działalnością statutową w/w Towarzystwa.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. UE z 2016: L119/1), dalej zwane RODO, w związku z przepisami art. 130 ust. 5, art. 133 ust. 1. W ramach przetwarzania danych nie będą one udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępniane jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd). Właścicielom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Jeśli właściciel danych osobowych stwierdzi, że są one przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych.
Wskazane powyżej uprawnienia wynikające z przepisów RODO obowiązują i przysługują począwszy od 25 maja 2018 r.